O NAMA

Hrvatski nacionalni komitet Svjetskog vijeća za naftu i plin – skraćeni naziv HNK SVNP – osnovan je 1992. godine. To je strukovna, neprofitna, nevladina udruga u koju se dobrovoljno učlanjuju stručnjaci koji rade ili su radili na poslovima istraživanja i proizvodnje nafte i plina, transportu i skladištenju nafte i plina, geotermalnoj energiji i drugim oblicima energije u tvrtkama, istraživačkim institutima i fakultetima.

 

Prema statutu svrha Udruge je:

 

- okupljanje i organiziranje stručnjaka i znanstvenika svih struka i specijalnosti koji rade u naftnim, plinskom i drugim energetskim tvrtkama, znanstvenim ili državnim institucijama radi poticanja na razvoj i stvaralačke inicijative, kao i unapređenje znanosti i tehnologije,

 

- sudjelovanje u radu Svjetskog vijeća za naftu i plin i njegovih stručnih tijela u cilju međunarodne promidžbe Republike Hrvatske i upoznavanja inozemnih partnera s postignućima hrvatskih stručnjaka na znanstvenom i stručnom planu te neposrednog prenošenja svjetskih rezultata i iskustava u zemlju.

 

 

Zbog članstva Hrvatskog nacionalnog komiteta u Svjetskom vijeću za naftu i plin aktivnosti udruge odvijaju se na unutarnjem i međnarodnom planu, a uz to odvija se i regionalna suradnja s Nacionalnim komitetima susjednih zemalja.

 

 

Kako postati član Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP

 

Članovi Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP su poznati i priznati stručnjaci i pravne osobe iz područja naftnog i plinskog gospodarstva i energetike Republike Hrvatske.

 

Članom HNK SVNP se postaje potpisom Pristupnice kojom se prihvaćaju prava i obaveze članstva u udruzi. U nekim slučajevim pravne osobe postaju članom udruge potpisom ugovora o sudjelovanju u radu HNK SVNP. Pristupnicu priprema tajnik udruge.

22. SVJETSKI NAFTNI KONGRES U ISTANBULU

Današnji svijet prolazi kroz duboke političke, ekonomske i industrijske promjene, broj stanovnika na zemlji raste a cijene nafte i plina su nestabilne. Sva ta kretanja imaju veliki i dugoročni utjecaj na potrebe za energijom i globalnu naftnu industriju. Potražnja za naftom i plinom kontinuirano raste (iako različito u pojedinim dijelovima svijeta) tako da će ti izvori primarne energije i dalje činiti najveći dio  energetskog miksa, uz rastuće udjele obnovljivih izvora energije.

     Naftna industrija mora surađivati sa svim ključnim dionicima:  vladama i državnim institucijama, drugim sudionicima  energetskog sektora, akademskim zajednicama i društvom u cjelini kako bi se gradili mostovi prema održivoj energetskoj budućnosti za sve.  Zato su važna partnerstva, tehničke inovacije, ali i globalne politike za povećanje energetske učinkovitosti  i  niskougljičnih rješenja, razvoj infrastrukture i stalna ulaganja kako bi se proizvelo dovoljno energije za budućnost i to na pouzdan, siguran, troškovno prihvatljiv i odgovoran način.

     Tema  22. svjetskog naftnog kongresa bila je Mostovi prema energetskoj budućnosti. Turska kao domaćin, naglašavala je svoj položaj tranzitne zemlje i mosta između Europe i Azije. Cilj kongresa  bio je uspostavljanje otvorenog dijaloga i mostova između potrošača i proizvođača, vlada i industrije, lidera i zajednice,  da bi se kroz plenarne sjednice, okrugle stolove, predavanja i poster prezentacije raspravljalo o najvažnijim problemima industrije i pokušalo iznaći rješenja za održivu proizvodnju i održivo korištenje energije.

22. svjetski naftni kongres održan u srpnju 2017. u Istanbulu okupio je predstavnike naftne i plinske industrije, politike i medija iz cijelog svijeta. Nastupili su eminentni stručnjaci iz raznih područja, predsjednici velikih kompanija, brojni ministri. Neke od najvažnijih poruka prikazane su u ovom radu.

 

CIJELOVITI ČLANAK MOŽETE PROČITATI U ČASOPISU NAFTA I PLIN, BR. 152

 

^

TOP

© 2018 -  HRVATSKI NACIONALNI KOMITET SVJETSKOG VIJEĆE ZA NAFTU I PLIN