HRVATSKI NACIONALNI KOMITET SVJETSKOG VIJEĆE ZA NAFTU I PLIN

HNK SVNP

strukovna udruga koja okuplja stručnjake iz naftne i plinske industrije i energetike u cjelini

01.

O NAMA

ISTRAŽNO BUŠENJE

WPC okuplja oko 65 zemalja članica iz cijelog svijeta

Hrvatski nacionalni komitet je član Svjetskog vijeća za naftu i plin (World Petroleum Council– WPC) sa sjedištem u Londonu. WPC okuplja oko 65 zemalja članica iz cijelog svijeta koje čine preko 96% globalne proizvodnje i potrošnje nafte i plina. Zemlje članice zastupaju Nacionalni komiteti čiji predstavnici čine skupštinu WPC-a. Svake tri godine organizira se Svjetski naftni kongres na kojem se raspravlja o svim aspektima naftnog i plinskog gospodarstva te utjecaj tih važnih energenata na gospodarstvo, ekologiju i društvo u cjelini.

 

Hrvatski nacionalni komitet Svjetskog vijeća za naftu i plin – skraćeni naziv HNK SVNP – osnovan je 1992. godine.

22. Svjetski naftni kongres u istanbulu

22. svjetski naftni kongres održan u srpnju 2017. godine u Istanbulu okupio je predstavnike naftne i plinske industrije, politike i medija iz cijelog svijeta. Tema  22. svjetskog naftnog kongresa bila je Mostovi prema energetskoj budućnosti.

PREDSJEDNIK HNK SVNP

02.

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruge, može biti redovita, izborna i izvanredna

VIŠE O SKUPŠTINI

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor HNK SVNP nadzire cjelokupno financijsko poslovanje udruge, obavlja pregled blagajne, financijskih izvještaja.

VIŠE O NADZORNOM

PREDSJEDNIŠTVO

Predsjedništvo je izvršno tijelo HNK  SVNP, a sastoji se od predsjednika, dva do tri dopredsjednika i članova predsjedništva

VIŠE O PREDSJEDNIŠTVU

TAJNIK

Tajnik udruge vodi registar članova, priprema pozive i zapisnike sjednica predsjedništva, skupštine i nadzornog odbora

VIŠE O TAJNIKU

PREDSJEDNIK

Predsjednik zastupa udrugu prema trećim osobama, predstavlja HNK SVNP u Svjetskom vijeću za naftu i plin i tijelima te organizacije

VIŠE O PREDSJEDNIKU

TIJELA  UDRUGE

03.

CILJEVI

ISPITIVANJE BUŠOTINE

HNK SVNP teži ostvarenju sljedećih ciljeva

Razvoj, unapređenje i razmjena znanja među hrvatskim stručnjacima kako bi se promovirale najbolje prakse u proizvodnji, upravljanju i potrošnji energije

Udruga djeluje kroZ skupštinu, nadzorni odbor I predsjedništvo

Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruge koje donosi operativne odluke, vodi rasprave o aktualnim stručnim temama, predlaže program rada, podnosi izvještaje i obavlja druge poslove

PLINSKA BUŠOTINA

04.

DJELATNOST

05.

  • Rješenje o upisu promjene adrese sjedišta

  • Rješenje o upisu promjena Statuta

  • Statut udruge

AKTI UDRUGE

^

TOP

© 2018 -  HRVATSKI NACIONALNI KOMITET SVJETSKOG VIJEĆE ZA NAFTU I PLIN

  • Rješenje o upisu promjene adrese sjedišta

  • Rješenje o upisu promjena Statuta

  • Statut udruge

I. O NAMA

II. TIJELA UDRUGE

III. CILJEVI UDRUGE

IV. DJELATNOST UDRUGE

V. AKTI UDRUGE

VI. KONTAKT UDRUGE