CILJEVI I DJELATNOST

Ciljevi UDRUGE

 

Hrvatski nacionalni komitet Svjetskog vijeća za naftu i plin teži ostvarenju sljedećih ciljeva:

 

• razvoj, unapređenje i razmjena znanja među hrvatskim stručnjacima kako bi se promovirale najbolje prakse u proizvodnji, upravljanju i potrošnji energije;

 

• upoznavanje naših stručnjaka sa svjetskim dostignućima u području tehnologije, inovativnih rješenja u istraživanju, proizvodnji i preradi ugljikovodika, novim oblicima proizvodnje i potrošnje energije, kroz sudjelovanje na Svjetskom kongresu, razmjenu informacija putem izvještaja i stručnih članaka koji se objavljuju nakon kongresa ili upoznavanjem sa stručnim publikacijama koje objavljuje WPC;

 

• prezentiranje znanja i iskustava naših stručnjaka kroz njihov nastup na Svjetskom kongresu kao predavača ili voditelja ili suvoditelja stručnih Foruma prema temama navedenim u programu kongresa;

 

• poticanje stručnih rasprava koje mogu doprinjeti rješavanju određenih dilema u području energetike i pomoći institucijama koje donose odluke;

 

• najvažniji cilj Udruge je staviti na raspolaganje dostupna znanja za kreiranje optimalne energetske strategije Republike Hrvatske na dobrobit svih dionika.

 

Djelatnosti udruge

 

Udruga djeluje kroz svoja glavna tijela: skupštinu, predsjedništvo i nadzorni odbor. Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruge koje donosi operativne odluke, vodi rasprave o aktualnim stručnim temama, predlaže program rada, podnosi izvještaje i obavlja druge poslove. Predsjedništvo okuplja predstavnike pravnih subjekata, članova HNK SVNP, predsjednika i tajnika.

 

Među djelatnostima HNK SVNP izdvajamo:

 

• obavještavanje naših članova o programu Svjetskog naftnog kongresa, pripremama za kongres, pozivu koji se upućuje Nacionalnim komitetima za dostavu referata ili poster prezentacija prema temama iz programa; nakon dostave naslova i sažetaka referata Programski odbor WPC-a donosi odluku o izboru referata. Isto tako Nacionalni komiteti mogu kandidirati svojeg člana da bude voditelj, zamjenik voditelja ili suvoditelj određenog stručnog Foruma na kongresu. Od kandidature do izbora (ako do njega dođe) Nacionalni komitet koordinira sve aktivnosti od prijava do konačnog nastupa na Kongresu.

Do sada smo uvijek imali predstavnike Hrvatskog nacionalnog komiteta koji su prezentirali referate i/ili bili voditelji stručnih Foruma.

 

• Priprema opsežnih izvještaja o sudjelovanju na sastancima Svjetskog vijeća za naftu i plin ili regionalnim stručnim konferencijama.

 

• Upoznavanje naših članova s izdavačkom djelatnošću Svjetskog vijeća za naftu i plin. Do sada je objavljeno više stručnih knjižica koje su vrlo informativne i popularno pisane, prihvatljive jer daju pregled područja koje obrađuju. Neki primjerci knjiga već su podijeljeni našim članovima, a ogledne kopije čuvaju se u uredu udruge. Dostupne su knjige koje pokrivaju sljedeće teme: Unconventional Oil, Unconventional Gas, Water Management, Arctic Oil and Gas, Petrochemicals and Refining, Biofuels i Careers in Oil and Gas.

 

• Hrvatski nacionalni komitet SVNP bio je dugogodišnji izdavač znanstvenog časopisa Nafta, zajedno sa Znanstvenim vijećem za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Časopis Nafta počeo je izlaziti još početkom pedesetih godina prošlog stoljeća i tada je bio jedini znanstveno-stručni časopis iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i plina. Mnogim generacijama inženjera služio je kao izvor znanja i mogućnost za objavu znanstvenih radova i napredak u znanstvenoj karijeri. HNK SVNP postao je izdavač časopisa odmah nakon osnivanja, tj. 1992. godine. Časopis je izlazio do 2015. kada je predsjedništvo odlučilo da se zbog izostanka pretplata i ograničenih sredstava privremeno obustavi izdavanje časopisa uz mogućnost da se ta aktivnost nastavi ukoliko se prilike promijene.

 

• Hrvatski nacionalni komitet SVNP surađuje s drugim stručnim udrugama iz područja naftno-plinskog gospodarstva i energetike: Hrvatskom udrugom inženjera i geologa – HUNIG-om, Hrvatskim energetskim društvom – HED-om, Hrvatskom stručnom udrugom za plin –HSUP-om, Studentskim ogrankom SPE-a, a od 2017. i sa Hrvatskim inženjerskim savezom. Suradnja se ogleda kroz suoorganiziranje konferencija i pripremu referata, sudjelovanje na predavanjima i okruglim stolovima te rasprave o aktualnim temama.

 

• Hrvatski nacionalni komitet SVNP predlaže i daje stručnu pomoć pri izradi zakona i drugih propisa iz područja naftnog i plinskog gospodarstva. Tako je predložena izmjena zakona o rudarstvu i rasprava o nacrtu prvog zakona o ugljikovodicima i to sa stručnjacima koji imaju najviše praktičnog znanja iz tog područja.

 

^

TOP

© 2018 -  HRVATSKI NACIONALNI KOMITET SVJETSKOG VIJEĆE ZA NAFTU I PLIN